Discover soil remediation: free ISTD site visit in Bonheiden, Belgium!

In Situ Thermal Desorption

Discover soil remediation: free ISTD site visit in Bonheiden, Belgium!

ENGLISH VERSION (Dutch and French versions below)

What does Thermal Desorption look like? How does our Smart Burners™ technology work?
We invite you to discover it all on site, in Bonheiden (Belgium) through a visit that will allow you to learn and understand our process up close!

The site is located in an urban area and was an aluminum factory. Chlorinated solvents are being treated there by thermal desorption.

The presentation will consist of a theoritical introduction followed by an on site walk through during which a Q&A session will be held*.

Visits will be held from 14 to 18 February!

If you feel like you want to be up to date with the innovative technologies of soil remediation, please: book your ticket here! 

Book early, space is limited  due to COVID restrictions.
We will make sure all health and safety measures are respected.

Looking forward to see you there!

*Language of presentation will be French and Dutch.

_________________

NEDERLANDSE VERSIE

Hoe ziet thermische desorptie eruit? Hoe werken onze Smart Burners™?
Wij nodigen u uit om dit te komen ontdekken tijdens een bezoek ter plaatse, in Bonheiden (België), waar u onze technologie in werking kan zien en bergijpen.

Het terrein bevindt zich in een stedelijk gebied en was vroeger een aluminiumfabriek. De verontreiniging is gechloreerde solventen (VOCL) en deze worden In Situ thermal vewerkt.

De presentatie zal bestaan uit een theoretische inleiding, gevolgd door een bezoek ter plaatse met een vraag- en antwoordsessie*.

De bezoeken vinden plaats tussen 14 en 18 februari!

Wilt u op de hoogte blijven van innovatieve bodemsaneringstechnologieën: boek nu hier!

Reserveer uw plaats vroeg, de ruimte is beperkt door de COVID beperkingen.
Wij zullen ervoor zorgen dat alle gezondheids- en veiligheidshandelingen worden toegepast. Desinfecterende gel zal beschikbaar zijn, vergeet je masker niet.

Tot binnenkort!

* De presentaties zullen in het Frans en het Nederlands gebeuren.

_________________

VERSION FRANÇAISE

À quoi ressemble la désorption thermique ? Comment fonctionnent nos Smart Burners™ ?
Nous vous invitons à venir découvrir tout cela lors d’une une visite de chantier, à Bonheiden (Belgique), qui vous permettra d’en apprendre plus sur notre technologie et la comprendre.

Le site est situé dans une zone urbaine et était auparavant une usine d’aluminium. Des solvants chlorés y sont traités par désorption thermique.

La présentation consistera en une introduction théorique qui sera suivie d’une visite sur chantier au cours de laquelle aura lieu une session de questions-réponses*.

Les visites auront lieu du 14 au 18 février !

Si vous souhaitez être à jour sur les technologies innovantes en matière de décontamination des sols : réservez votre place ici ! 

Réservez votre place rapidement, l’espace est limité en raison des restrictions dues au COVID.
Nous veillerons à ce que toutes les mesures sanitaires et de sécurité soient respectées. Du gel désinfectant sera mis à votre disposition, n’oubliez pas votre masque.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

*Les langues de présentations seront le français et le néerlandais.

Skip to content